Paragon cijfers

We kennen allemaal een klein stukje papier, dat we na het winkelen uit de kassa gebruiken. Weinig mensen weten echter welke reclame op de bon van de kassa voor ons echt van onschatbare waarde is en waarin de betekenis ervan te vinden is, om nog maar te zwijgen van wat er ongetwijfeld aan te danken is.

Het eerste dat naar ons toekomt, is de waarde van het item - en het is waarschijnlijk een uiterst succesvolle associatie. De aanschafkosten zelf zijn niet alles. De advertenties op de rekening van de kassa tonen ons wat, afgezien van de prijs van één product, we de waarde aannemen die we aan de kassa moeten betalen. Met andere woorden, afgezien van de prijs met de reeds opgenomen marge, worden ook de bedragen van bepaalde belastingen in percentages en alle kosten die de reeks productprijzen bereiken, gespecificeerd.

Dit is nog maar het begin. Een ander belangrijk element van de afdruk is het adres van de winkel waarin ze de aankoop hebben gedaan en het belastingidentificatienummer (NIP. Door deze nieuwe producten te kennen, zullen we weten aan wie we solliciteren, als we bijvoorbeeld beschadigde apparatuur kopen, dat wil zeggen dat we het vervallen voedsel moeten terugnemen. Zelfs als de plaats van verkoop niet statisch is en er een drempel is met hotdogs, vinden we bij het laatste bewijs het adres van het belastingkantoor en met de mogelijkheid dat we het zonder moeite kunnen vinden.

De informatie op de rekening van de kassa toont ons ook de specifieke verkooptijd. Het is het laatste element van het standpunt van de consument dat het de belangrijkste elementen zijn. Dankzij het aankoopbewijs wordt duidelijk zichtbaar wanneer we het hebben gehaald en worden de problemen van mogelijke onzekerheden onmiddellijk verholpen in verband met de noodzaak om een klacht in te dienen. Alleen dankzij dit onderwerp is de garantieherstelling van de apparatuur tegenwoordig zo eenvoudig. & Nbsp; De POSNET-kassa is bij uitstek geschikt voor het registreren van verkopen en het afdrukken van correcte inkoopbewijzen.

Naast de inhoud die primair voor de koper is bedoeld, is adverteren op de bon uit de kassa van belang voor belastingkantoren. Het runnen van een zakelijke campagne is natuurlijk gericht op de noodzaak om belastingen te betalen. Vanaf de laatste zin wordt het nummer op alle bonnen afgedrukt, waardoor het gemakkelijker wordt om het succes van het ontmoeten te controleren.Een extra vermeldenswaardig element is de beschrijving van de manier waarop de transactie werd overgedragen - ongeacht of deze dezelfde waarde of betaalkaart had. Het vereenvoudigt aanzienlijk de boekhoudkundige verwerking en het tellen van successen in het belastingkantoor.Het is paradoxaal genoeg vooral belangrijk om op een kassabonnetje te adverteren. Wat belangrijker is - niet alleen voor zelfstandigen, maar ook voor de kantoren zelf en, bovenal, de consument zelf.